Dette er en del av kommunens plan for distribusjon av jod til befolkningen ved en atomulykke som gir utslipp av radioaktivt jod. Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene. Mer informasjon om jodtabletter finnes her: https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter

Etter en gjennomgang av våre beredskapsplaner, ser vi at vi ikke har innhentet samtykke for utdeling av jodtabletter slik vi rutinemessig skal gjøre hver høst. Vi innhenter derfor nå slikt samtykke gjennom våre digitale plattformer Visma Flyt Skole og Visma Flyt Barnehage. 

Vi presiserer at samtykket gjelder tillatelse til at ansatte i skole og barnehage kan gi barnet jodtabletter dersom myndighetene skulle gi anbefaling om det. Barnet vil da innta tabletten mens det er i skole eller barnehage. Dere vil bli varslet om dette, og også få beskjed dersom barnet ikke har tatt tabletten. 

Informasjon som er gitt til foresatte:

Jodtabletter skal inntas så raskt som mulig etter at kriseutvalget for atomberedskap har anbefalt det. Tilskudd av jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Målgruppen for jodtabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Disse gruppene har størst opptak av jod og vil derfor ha mest nytte av tablettene. Det kan bli gitt råd om jodtabletter også til voksne under 40 år.

Det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap vil ved en atomhendelse, om nødvendig gi en anbefaling om inntak av jodtabletter, sannsynligvis sammen med råd om å oppholde seg innendørs. Årsaker til en hendelse kan være utslipp fra et av Europas kjernekraftverk, utslipp fra reaktordrevne fartøy langs norskekysten, en terroraksjon eller annet.

Utenom barnehagens/skolens åpningstid blir jodtabletter utlevert til foresatte på Helsehuset eller fra brannvesenets depot på Flesnes.

Jodtabletter er nå også tilgjengelig for hjemmelagring (reseptfritt salg på apotek) og det anbefales at familier kjøper inn til alle familiemedlemmer under 40 år, til gravide og ammende