Dette innebærer at alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet under hele perioden. Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr.

Utenom den generelle tiden for båndtvang kan hunden gå løs, dersom den er under kontroll.

Båndtvangen gjelder ikke for enkelte typer jakt- og tjenestehunder under aktiv tjeneste eller trening.

For nærmer informasjon og regelverk:

 

Link til mer info

Båndtvang for hund | Mattilsynet

 

Link til «hundeloven»

Lov om forsvarlig hundehold (hundeloven) - Lovdata