Helsedirektoratet har besluttet å stenge alle barnehager og SFO, i første omgang frem til 26. mars.
Faktura for mars skal betales som normalt. De som ikke har et tilbud i perioden på grunn av stengingen, får dette betalt tilbake (fra og med den 13. mars og så lenge barnehage og SFO er stengt).
Kvæfjord kommune følger de nasjonale retningslinjene, og vil legge ut mer informasjon om dette fortløpende. Inntil mer informasjon foreligger, bes foresatte om å betale faktura innen forfallsdato.