Det vil også i uke 6, fra mandag 5. februar til og med lørdag 10. februar, være mindre aktiviteter som forgår i Kvæfjord. For de fleste soldatene vil ski- og vinterklimatrening skje i nærområdet til Åsegarden og i Sørlia. 

I Kvæfjord vil det foregå opplæring av sjåfører på kjøretøy langs vei. Det kan påregnes mindre kjøretøygrupper på strekningen Åsegarden - Borkenes - Bremnes - Kasfjord – Åsegarden. I tillegg vil det være en del militære kjøretøy på strekningen mellom Åsegarden og glattkjøringsbanen i Bogen.

Om du møter eller tar igjen disse kjøretøyene, kan det være lurt å huske på at sjåførene er under opptrening i kjøring på vinterføre, og for mange kan det være helt nytt.