Grunnet akutt uforutsett driftsforstyrrelse på kommunal hovedvannledning vil vannet i Flesnes, og Holand bli stengt umiddelbart. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Når vannet er satt på igjen kan det være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann, så nært inntaket som mulig, til vannet er klart igjen.

 

For mer informasjon kontakt kommunen på telefon 770 26000 eller 975 26000