Grunnet akutt lekkasje på kommunal hovedvannledning vil vannet på Berg og deler av Trastad bli stengt umiddelbart. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført.

Abonnentene som er direkte berørt, er varslet med sms. Flere abonnenter kan også bli berørt.

Når vannet er satt på igjen kan det være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann, så nært inntaket som mulig, til vannet er klart igjen. For mer informasjon kontakt kommunen på telefon 770 23000 eller 975 26000