Det har gått 10 år siden den forferdelige terrorhandlingen i Regjeringskvartalet og på Utøya.

Vi sa den gangen og vi sier nå at vi må stå sammen i kampen mot ekstreme holdninger, og bruke ytringsfriheten vår til å forsvare andres.

Et enstemmig Kvæfjord formannskap har derfor vedtatt å gi Ungdomsrådet i Kvæfjord i oppgave å dele ut en årlig inkluderingspris til en person, gruppe eller organisasjon i Kvæfjord som har utmerket seg det siste året i å inkludere andre. Prisen deles ut 22. juli hvert år fra og med 2022.

Dette vil sette fokus på det samlende og ta avstand fra det splittende, samt at man vil reflektere over hvilke verdier i samfunnet vi vil verne om.

Vi ser jo dessverre at sosiale medier fortsatt flyter over av hatefulle ytringer, og at dette omsettes i handlinger, for eksempel ved at minnesmerket over Benjamin Hermansen nylig ble utsatt for hærverk.

Kronprins Haakon sa i sin appell tre dager etter terrorangrepet: "Etter 22. juli kan vi aldri tillate oss å tenke at våre meninger og holdninger er uten betydning. Vi må møte hver dag rustet til kamp for det åpne samfunnet vi er så glad i."

Jeg synes dette var kloke ord, og det bare understreker hvorfor vi aldri må glemme, og aldri må tie.

 

Torbjørn Larsen

Ordfører 

Formannskapets behandling av saken: 22 juli.PDF