Kommunestyret vedtok i desember 2018 i tråd med forslaget til budsjett og økonomiplan, gebyrnivå som forbereder endringer i åpningstider for miljøstasjonen i Kvæfjord. Dette igjen er med bakgrunn i at HRS fant det nødvendig å forandre finansieringen av sine miljøstasjoner. For et godt tilbud der man samtidig holder renovasjonsgebyrene så lave som mulig, vedtok kommunestyret at det forberedes endring, fra å ha åpent tre dager i uka til åpent to dager i uka månedene mai, juni, august og september, og en dag i uka ellers i året. HRS tilrettelegger godt for befolkningen i kommunen ved å holde åpent på ettermiddagene.

Ellers gjelder det nå årlig begrensning i leveringen av grovavfall innenfor ordinært årsbegyr regnet til 6 m3 avfall. Avfallsmengder utover dette faktureres av HRS. Husk ellers å ta med HRS-kortet for registrering ved levering på miljøstasjonen.