Det er filmet tale for dagen som holdes av ordfører Torbjørn Larsen. Tale ved Bautaen holdes av fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune Karin Eriksen. Denne er også filmet og blir publisert sammen med talen for dagen. Talene vil bli publisert på kommunens hjemmeside og Facebookside 17. mai kl. 10.00. Oppfordrer alle til å dele denne slik at det når så mange innbyggere som mulig.

Borkenes skolekorps skal marsjere og spille som de gjorde i fjor. Ruten og tidspunkt for spilling vil ikke publiseres. Av smittevernmessige hensyn oppfordres innbyggerne til å stå i egen hage eller på verandaen å lytte til musikken når de spiller. Vift med flagg og rop hurra. 

Vi ønsker alle innbyggere en fin 17. mai 

Med vennlig hilsen

Lars-Jonny Pedersen
Leder 17.mai komiteen Borkenes 2021