FB_IMG_1537347584689.jpgI år er det 10 år siden Kvæfjord Sanitetsforenings omsorgsberedskapsgruppe signerte en forpliktende avtale med ordfører om samarbeid med kommunen ved kriser, katastrofer og andre hendelser. Kvæfjord Sanitetsforening var den første frivillige organisasjonen som tegnet avtale, og ble fast medlem i det kommunale Beredskapsrådet. Deres hovedoppgave er forpleining av redningsmannskap, involverte og deres pårørende, og de har hatt flere oppdrag i løpet av disse 10 årene.I anledning jubileet, ble kommunens saksbehandler Beredskap invitert til styremøte for å informere om status for den kommunale beredskap. Kommunen setter stor pris på å ha de frivillige organisasjonene med på laget, og vil takke for det gode samarbeidet  så langt.