Medisinsk nødmelding 113
Politi 112
Brann 110
Legevakta(kommunal-døgnbetjent) 77 09 36 00
Barnevernsvakta 916 27960
Vann, avløp og renovasjon 77 02 60 00
Vann og avløp etter kontortid 975 26000
Viltettersøk 112
Alarmtelefon for barn og unge 116111