Sør-Troms Museums ansvarsområde omfatter kommunene Harstad, Kvæfjord, Bjarkøy, Ibestad, Skånland, Gratangen, Lavangen og Salangen. Avdelingen ved Trondenes har ansvaret for innsamling, ordning og bevaring av alt privatarkivmateriale som innkommer til museet i denne regionen. Avdelingen har eget tilpasset magasin for oppbevaring av arkivmaterialet. Sør-Troms Museum arbeider etter de retningslinjer som er gitt av Riksarkivaren, dvs vi følger arkivfaglige prinsipper og rutiner. 

Fra Kvæfjord er det i særdeleshet Hemmestad brygge, Trastad samlinger, Bygdetunet  og kulturstien Skallan-Rå som inngår i Sør-Troms museum sin portefølge.

 

Lenke til Sør-Troms museum: http://stmu.no/TrondenesHistoriskeSenter