Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skogen i Kvæfjord, fond og tilskudd

Det har skjedd store endringer i skogbruksaktiviteten, også i vår region. Skogplantingen var størst i årene 1955 - 1970. Deretter gikk årlig planteareal gradvis nedover frem til en nærmest bråstopp i 2003. Etterarbeider i plantefelt tok seg gradvis opp fra 60-tallet og frem til midt på 70-tallet , og holdt seg noenlunde stabilt til 2003. Det skjedde en endring i statstilskudd i 2003. Skogfondsordningen som ble utvidet slik at den i skogstrøkene har omtrent samme økonomiske effekt som statstilskuddene, har foreløpig mindre betydning i vårt distrikt.

Skogfond
Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene.
Her kan du lese mer om Skogfondet, samt finne skjema for utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur.

 

Skjema

Publisert | Oppdatert 27. mai 2018