For deltakere som fikk innvilget oppholdstillatelse før 1. september 2013 er det fortsatt frivillig å gå opp til norskprøve.

Fra 1. januar 2017 er det et krav for å få norsk statsborgerskap at man har bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk og behersker norsk muntlig på minimum A2-nivå. Personer som søker om permanent opphold må bestå prøve i samfunnskunnskap på et språk de forstår og beherske norsk muntlig på minimum A1-nivå.

Det kan gis fritak for personer som har tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk som kan dokumenteres med en av følgende:

  • Bestått norskprøve med ferdigheter på minimum nivå A2 på skriftlig og muntlig prøve.
  • Gjennomført opplæring i norsk eller samisk iht. læreplan for faget i grunnskolen eller videregående opplæring, og hvor det er satt karakter i faget.
  • Gjennomført studie i norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 30 studiepoeng.
  • At deltaker fyller inntakskrav for norsk eller samisk for universitet eller høgskole.

Tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet kan dokumenteres med en av følgende:

  • Bestått prøve i samfunnskunnskap.
  • Gjennomført opplæring i samfunnskunnskap i henhold til læreplan for faget i grunnskolen eller videregående opplæring, og hvor det er satt karakter i faget.
  • Gjennomført studie og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 10 studiepoeng.

Se Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap § 3 og 4 om fritak fra opplæringen

Retningslinjer for gjennomføring av prøvene

Kompetanse Norge har utarbeidet retningslinjer for hvordan prøvene skal gjennomføres. Her finner du også en veiledning til gjennomføring av prøven i muntlig kommunikasjon:

Hva koster det?
Prøvene er gratis for alle som har rett og plikt til norsk og samfunnskunnskap. Hvis noen velger å ta prøven på nytt må de selv betale for hver prøvedel.

Privatister må betale for første prøve og kan  melde deg på prøven her. Her vil  en også finne dato for neste prøve.

Personer som har oppholdsrett etter EØS-regelverket er ikke omfattet av introduksjonsloven. Dette innebærer at de verken har rett eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven. Det stilles imidlertid krav til kunnskaper i norsk og samfunnskunnskap for å få innvilget norsk statsborgerskap.

Er du usikker på om du har rett til gratis opplæring i samfunnskunnskap?

Se regler om rett og plikt til opplæring på IMDi sine nettsider.