Det kan gis støtte til enkeltpersoner og grupper til ferieturer, hjelpemidler, konferanser, studieturer mv, som kan gi et bedre tjenestetilbud for utviklingshemmede. Lag og foreninger mv kan også søke om midler fra legatet. 

Det søkes på eget skjema. Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Kvæfjord kommune, Servicekontoret.

Søknad sendes: Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelingen, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes