Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Registrer positiv hjemmetest

Registrer positiv hjemmetest
error_outline
20. januar kl. 01:00

Valg til ungdomsråd i Kvæfjord (2022-2023) - forslag på kandidater

Det skal velges nye medlemmer til ungdomsrådet for perioden 2022-2023. Frist 15. februar 2022

Les mer clear
Kommunal kompensasjonsordning

Ny tildeling av midler fra kommunal kompensasjonsordning pga Covid-19

- til lokale virksomheter i Kvæfjord kommune

Kvæfjord kommune har fått ytterligere 250.000 kroner som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å hjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Slåttonn

Tilskudd til nydyrking

Kvæfjord kommunestyre har vedtatt å prioritere avsetning av midler til styrking av nydyrkingstiltak i hele kommunen. Ut fra de siste års reduserte bevilgninger over statsbudsjettet til kommunale næringsfond, har kommunestyret vedtatt å etablere et særskilt fond for nydyrking. Formannskapet har 17.februar 2020 vedtatt rammer og retningslinjer for et slikt fond for tilskudd til nydyrking. Disse trer nå full ut i stedet for tidligere retningslinjer for tilskudd til nydyrking. Det vil derfor ikke lenger bli gitt slike tilskudd fra kommunalt næringsfond.

SMIL

SMIL er en offentlig tilskuddsordning som kan brukes til blant annet istandsetting og skjøtsel av jordbrukets kulturminner.