Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
kart

Kart

Offentlige kartportaler

 

 

Norge i bilder 
Her finner du flybilder for hele landet til alle tider. 

 

Seeiendom
Statens kartverk sin nettløsning for å vise informasjon fra matrikkelen - Norges offisielle eiendomsregister. 

 

 

Statens vegvesen 

Statens vegvesen har kartløsninger for ruteplanlegging, informasjon om veger generelt og oversikt over dagens trafikksituasjon.

 

 

Kart i skolen
Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag.

 

 

Statens Kartverk 
Kart fra Kartverket. 

 

 

Norge i 3D 
Norge i 3D viser terreng med kart og fly-/satelittfoto og eventuelt 3D-objekter. Dataene lagres på en server, og hentes ned til din maskin etter behov.
 

 

 

NVBD
NVBD gir offentlig informasjon om Norges veger fra Nasjonal vegdatabank. F.eks. vegnett, trafikkdata (ÅDT), vegdekke, trafikkulykker og skred mot veg.

 

 

Publisert | Oppdatert 05. juni 2019