Jordmortjenesten tilbyr den gravide med partner informasjon og veiledning om svangerskapet, fødselen og det å bli foreldre.

Svangerskapskontrollen utføres oftest som et samarbeid mellom fastlege og jordmor.

Time hos jordmor bestilles etter første konsultasjon hos fastlege eller i graviditetsuke 8-14.

Videre kontroller hos jordmor skjer i svangerskapsuke 28, 36, 38 og 40, oftere ved behov.

 

Det tilbys også foreldreforberedende kurs. Påmelding til kurs gjøres til jordmor.

 

Jordmor gir tilbud om barselbesøk en til tre dager etter at dere er kommet hjem fra sykehuset. Barselbesøket bør skje helst innen 7 dager etter fødsel. På hjemmebesøket vil foreldrene kunne ta opp aktuelle spørsmål.

 

Se aktuelle tema det er vanlig å ta opp på svangerskapskontroller. Jordmor benytter et landsomfattende program som kalles «Tidlig inn», du får mer informasjon om dette hos jordmor.

 

Kontakt:

Jordmor Lise Sparr Hegna, tlf. 903 67 193

 

Besøksadresse: Kvæfjord helsehus, Kveldroveien 2, 9475 Borkenes

 

Lover og retningslinjer

Jordmortjenesten arbeider etter gjeldende lover og retningslinjer, og er underlagt taushetsplikt.

De mest aktuelle lover og forskrifter er nevnt. Andre lover og forskrifter kan ha tilsvarende bestemmelser.

 

Nasjonalfaglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen

Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelser av helsehjelp (Pasientjournalloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)