Kvæfjord kulturskole skal:

  • gi alle elever opplæring på bakgrunn av egne evner og forutsetninger
  • gi alle elever opplevelse av mestring på sitt nivå
  • gi alle elever muligheten til å formidle egne kunst- og kulturuttrykk
  • være et lokalt ressurssenter som styrker kulturell kompetanse og utvikling

Om Kvæfjord kulturskole

I tillegg til de ordinære undervisningstilbudene har kulturskolen ansvar for Den kulturelle skolesekken (DKS), Ung kultur møtes (UKM) og Drømmestipendet. Kulturskolen har også et godt samarbeid med andre kommunale enheter, både innenfor Oppvekst og Helse.

Borkenes skolekorps er nær samarbeidspartner til kulturskolen. Både dirigent for hovedkorps og aspirantkorps er ansatt i kulturskolen. Alle medlemmer får sin opplæring av kulturskolens ansatte.

Kulturskolen er hele tiden på utkikk etter nye spennende aktiviteter. Har du noen ideer ta gjerne kontakt med rektor.

Drømmestipend

Drømmestipendet består av 50 stipend à 30 000 kroner – til sammen 1,5 millioner kroner.

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. Stipendordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.

https://www.drommestipendet.no/