Generelle råd

 Det er godt for helsa å være i aktivitet, og trivelig å trene sammen.

 

For idretten gjelder de samme retningslinjene som ellers i samfunnet:

 • Voksne over 20 år kan ikke være i grupper på mer enn 20 personer i  organisert aktivitet utendørs, og i grupper på 10 personer innendørs
 • Alle må holde minst en meters avstand
 • Barn og unge under 20 år, kan trene og delta i fritidsakitviteter som normalt. 1 metersregel kan unntas, hvis det er nødvendig for aktiviteten.
 • Følge gode hygieneregler
 • Hver idrett skal utarbeide egne kjøreregler slik at retningslinjene følges
 • Kommunen vil følge med på dette og må vurderer stenging av anleggene dersom retningslinjene ikke overholdes.

 

Snarvei til veileder for smittevern for idrett (covid-19):

 https://www.fhi.no/publ/2020/veileder-smittevern-idrett/

 

Kontakt enhetsleder for Kvæfjordhallen, Svein Dragvold, svein.dragvold@kvafjord.kommune.no hvis du har spørsmål som gjelder bruk av kommunens idrettsanlegg

 

Kvæfjordhallen:

Kvæfjordhallen er åpen for organisert undervisning i skoletiden og for organisert idrettsaktivitet på ettermiddags- og kveldstid mandag til fredag, for barn, unge og voksne.

Voksne over 20 år kan trene innendørs i grupper på 10 personer, så lenge det holdes minst 1 meters avstand.

Garderobeanleggene er foreløpig stengt av smittevernhensyn.

 

Følgende retningslinjer gjelder:

 • Ved undervisning inne stiller elevene opp utenfor hovedinngangen og slippes inn av lærer (Inngangen mot mellomtrinnet skal ikke benyttes).
 • Alle spriter hendene når de kommer og når de forlater Kvæfjordhallen.
 • Det skal føres liste over de som til enhver tid er i hallen. Lista skal gjøres tilgjengelig ved evt. smittesporing
 • Lærer skal låse garderobene før de forlater Kvæfjordhallen.
 • Begrens bruken av store mengder utstyr i kroppsøvingsfaget. Utstyr som benyttes må rengjøres etter bruk med overflatesprit. Utstyrslager er ren sone.
 • Svømmeundervisning: Klorinnholdet i bassengvann inaktiverer både koronavirus og andre virus.

 

 

Borkenes svømmehall:

Svømmehallen er for tiden kun åpen for undervisning i skoletiden.

De samme retningslinjer gjelder som nevnt under Kvæfjordhallen.

 

Utendørsanlegg:

Koronavettregler

Anlegget er åpen for organisert idrett etter avtale med Kvæfjord kommune.

Trening utenom dette, er tillatt frem til kl 2300.

Det forutsettes at alle som bruker utendørsanlegget skal gjøre seg kjent med og følger smittevernreglene som til enhver tid gjelder.

 Kvæfjordløyper mv:.

For Kvæfjordløyper er det satt opp skilt på parkeringsplassen på Kvæfjordeidet og skytterbanen med smittevernråd. Ti på Topp har i samråd med Harstad og Kvæfjord kommuner etter en smittevernmessig vurdering fjernet bruk av postkasse med bok for å notere turkode og skrive seg inn, og har i stedet koden utvendig.

Hold avstand, spre turglede, ikke smitte

Organiserte idrettsaktiviteter:

 Idrettslag som ønsker å starte organiserte treninger må sende søknad om dette. Søknaden sendes korona-info@kvafjord.kommune.no

 Søknaden må konkretisere hva det søkes om

 1. Søkerne bes lage en risikovurdering ut fra malen fra Norges idrettsforbund og for det aktuelle særforbund (for eksempel Norges fotballforbund):
  -Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet:

            https://www.fhi.no/publ/2020/veileder-smittevern-idrett/

 

-Norges idrettsforbund:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/nifs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet2/

-Norges Fotballforbund:

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler--retningslinjer-for-fotballaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/

 1. Søknaden vurderes av smittevernteamet. 

Når denne søknaden om å få starte trening er innvilget kan idrettslaget søke om treningstimer. Søknaden om treningstimer sendes svein.dragvold @kvafjord.kommune.no