Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Husholdningsavfall

I kommunen er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfallet, jfr. lov av 13. mars 1981 nr 6., om vern mot forurensninger og avfall (forurensingsloven). Alle eiendommer m.v. som faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen.

Kommunen kan ved enkelte tilfeller stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best håndtering og disponering av avfallet.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunene kan ingen samle inn husholdningsavfall i kommunen.

For enkelte områder eller bestemte typer eiendommer kan kommunen opprette særskilte renovasjonsordninger. Når slike spesielle ordninger er opprettet, plikter alle å delta.

Kommunen kan etter begrunnet søknad, eller på eget initiativ, unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen når det vil føre til store praktiske vanskeligheter å gjennomføre denne.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall og lignende i naturen.

 

Sortering av avfall 

Abonenter som omfattes av den lovpålagte kommunale avfallsordningen har plikt på seg til å sortere avfallet. For mer informasjon om sortering av avfall, kan du se på informasjonen som ligger på HRS sine nettsider. 

Skjema

Publisert