Hageavfall bør så langt som mulig komposteres i egen hage. Mindre mengder kan leveres sammen med matavfallet. Abonnenter som har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt med kommunen om hjemmekompostering av matavfall. De abonnenter som tegner slik kontrakt og derved reduserer sin egen avfallsmengde, får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger matavfall i avfallsbeholderen.

 

Det kreves at komposteringen skjer i en beholder som godkjennes av kommunen. Abonnenten må selv anskaffe beholder. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke trekker til seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.

 

​Naturvernforbundet har utarbeidet en håndbok for hjemmekompostering. Den finner du her. 

 

​Kvæfjord kommune og Harstad kommunes gjeldende forskrift for hjemmekompostering finner du her