Forebygging av radikalisering og all form for voldelig ekstremisme er en viktig samfunnsoppgave som må styrkes og utføres på tvers av samfunnssektorer og fagområder. Arbeidet er sentralt for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet.

Handlingsveilederen er ment å gi informasjon om hvordan man kan møte, forebygge og følge opp radikalisering og utvikling av voldelig ekstremisme. Veilederen beskriver en handlingsløype fra bekymring til handling, fra de lokale og relativt enkle tiltakene, til tyngre innsatser i tverrfaglig samarbeid med relevante aktører. Den skal gjøre det enklere å gi rask respons når utfordringer oppstår.