States vegvesens informasjon om prosjektet Hålogalandsvegen