Midtre Hålogaland friluftsråd har gått til anskaffelse av verktøystasjoner for å bistå personer, grupper og løypelag som jobber med tilrettelegging av nærtur- og utfartsområder. Arbeidet kan bestå i rydding av turstier og -løype, rasteplasser, etablering av installasjoner som gapahuker, informasjonstavler, skilting og merking med mer. Verktøystasjonene består hver av følgende utstyr: Motorsag, ryddesag, grensag, grensaks, spisskoffel, fjellborremaskin, elektrisk drill, øks, bålpanne, oppbevaringskasser og div. verneutstyr.

Friluftsrådet utgir hvert år Naturlos med turtilbud i området.

Kommunene Harstad og Kvæfjord har tilbud om utlån av kajakker til lag og foreninger. Ta kontakt med Kvæfjord kommunes oppvekstkontor vedrørende kajakkutlån.