Kjenner du noen som glemmer?

Demenskoordinator er et tilbud om råd og veiledning til personer med nedsatt hukommelse og deres pårørende. Tilbudet er gratis og man trenger ikke å søke om tjenesten

Demenskoordinator skal bidra med:

  • Samtalepartner for personer med nedsatt hukommelse og deres pårørende.
  • Kartlegge om problemet skyldes demens. Evt. videre utredning gjøres i samarbeid med fastlege. 
  • Oversikt over tjenestetilbudet fra helse- og omsorgsavdelingen og evt. hjelp til å søke.
  • Oppfølging
  • Informere og søke om dagtilbud for hjemmeboende med demens
  • Arrangerer pårørendeskole i samarbeid med Harstad kommune

Hvem kan ta kontakt:

  • Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta uforpliktende kontakt
  • Helsepersonell i kommunen og fastleger