Husleie og betaling

Den enkelte leietaker inngår leieavtale med kommunen og betaler husleie i henhold til inngått leiekontrakt og strøm hver måned. Øvrige tjenester som beboere benytter, dekkes av den enkelte.

Hjemmehjelp, økonomiske støtteordninger og hjelpemidler

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp/personrettet praktisk bistand blir gitt etter individuelle enkeltvedtak. For informasjon om hjemmesykepleie, trykk her, og hjemmehjelp/personrettet praktisk bistand, trykk her 

Dagtilbud

Aktivitør arrangerer ulike aktiviteter til beboere og andre hjemmeboende i kommunen på Boas flere dager i uken.

Dagtilbud for hjemmboende med demenssykdom har også lokaler her.

Måltider

Leietaker lager måltidene sine selv. De som ikke lenger greier dette, kan bestille middag fra felleskjøkkenet på Kvæfjordheimen. For levering av middag fra felleskjøkkenet, må søknad om praktisk bistand leveres til Helse- og omsorgssjefens kontor.

Tilgang til TV og internett

Det er tilrettelagt for at leietaker kan ha TV i sin leilighet. Her må leietaker kjøpe TV- abonnement selv. Internett må leietaker ordne selv.

Klesvask

Det er vaskemaskin i underetasjen på Boas som er tilgjengelig for beboerne, slik at de kan vaske egne klær. Ved behov for hjelp til vask av klær, må søknad om praktisk bistand leveres til Helse- og omsorgssjefens kontor.

Tjenesten for leietakere i leilighetene på Boas omfatter ikke

  • Tjenester som den enkelte uten videre problemer kan få utført ved legekontor. Dette gjelder for eksempel sårskift, injeksjoner og blodprøver.
  • Følgetjeneste til lege/spesialisthelsetjeneste med mindre det er tungtveiende årsaker til at dette må gjøres.
  • Timebestilling til frisør, fotpleier, optiker etc.