Husleie

Den enkelte leietaker inngår leieavtale med kommunen og betaler husleie i henhold til inngått leiekontrakt.

Hjemmehjelp, økonomiske støtteordninger og hjelpemidler

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp/personrettet praktisk bistand blir gitt etter individuelle enkeltvedtak. For informasjon om hjemmesykepleie, trykk her, og hjemmehjelp/personrettet praktisk bistand, trykk her 

Dagtilbud

Aktivitør arrangerer ulike aktiviteter til beboere og andre hjemmeboende i kommunen på Boas flere dager i uken.

Dagtilbud for hjemmboende med demenssykdom har også lokaler her.

Måltider

Leietaker lager måltidene sine selv. De som ikke lenger greier dette, kan bestille middag fra felleskjøkkenet på Kvæfjordheimen. For levering av middag fra felleskjøkkenet og tilberedning av andre måltider, må søknad om praktisk bistand leveres til Helse- og omsorgssjefens kontor.

Tilgang til TV og internett

Det er tilrettelagt for at leietaker kan ha TV i sin leilighet. Her må leietaker tegne Riks-tv abonnement selv.
Internett må leietaker ordne selv.

Klesvask

Der det er mulig oppfordres beboer å ha egen vaskemaskin. Det er vaskerom tilgjengelig for beboer i underetasje og andre etasje. Ved behov for hjelp til vask av klær, må søknad om praktisk bistand leveres til Helse- og omsorgssjefens kontor.

Tjenesten for leietakere på Boas omfatter ikke

  • Tjenester som den enkelte uten videre problemer kan få utført ved legekontor. Dette gjelder for eksempel sårskift, injeksjoner og blodprøver.
  • Følgetjeneste til lege/spesialisthelsetjeneste med mindre det er tungtveiende årsaker til at dette må gjøres.
  • Timebestilling til frisør, fotpleier, optiker etc.

Søppel

Leietaker er selv ansvarlig for søppelsortering og kasting av søppel. Boas har et stort søppelrom ved hovedinngangen, der restavfall og matavfall kastes. Øvrige søppeldunker står ute ved hovedinngangen. Leietaker som ikke lenger greier å gå med egen søppel kan søke om praktisk bistand til dette. 

Store ting som skal kastes må leveres HRS og dette er leietaker selv ansvarlig for.

Parkering

Har leietaker egen bil skal denne parkeres på parkeringsplass på oversiden av Råsjøveien 3. Det er få parkeringsplasser nede ved Boas, disse er forbeholdt handikappede og tjenestebiler.