Kvæfjord kommune har inngått avtale med Harstad kommune om kjøp av akuttberedskap i barneverntjenesten.

Barneverntjenesten er nå tilgjengelig også utenom ordinær arbeidstid,

 på vakttelefon nummer:  

 916 27 960