Testing

  • Må jeg teste meg ved symptomer? Det er ikke lengre krav til testing for Covid-19, ved luftveissymptomer. Dersom du mistenker at du er smittet av Covid-19 oppfordres du til å opptre likt som ved annen type infeksjon. Ved lette symptomer kan du leve som normalt, mens ved mer influensalignende symptomer anbefales det at du holder deg hjemme til du føler deg bedre. 
  • Koronatesting gjennomføres nå i all hovedsak som selvtest og er valgfritt. Testene kan kjøpes på din lokale matvareforhandler/apotek, og leveres ut gratis ved Legetjenesten Kvæfjord helsehus. Ved positiv hjemmetest, trenger du ikke melde fra til kommunen.

Nasjonale tiltak og anbefalinger gjelder i Kvæfjord

Kvæfjord kommune følger de nasjonale smitteverntiltakene. Det betyr at når Regjeringen endrer sine nasjonale anbefalinger, så blir de nye endringene automatisk gjeldende også i Kvæfjord.

Koronatelefon

Dersom du er frisk, men har spørsmål om koronavirus, karantene, reiser og hygieneråd så ringer du ikke til legetjenesten, men til vår informasjonstelefon: 99 21 69 90 el. 41 66 78 98. Telefonen er betjent av vårt helsepersonell mellom kl. 09 og 15 hverdager

Når og hvordan søker du hjelp hos legesenteret/legevakt?

Du skal kontakte lege dersom du opplever alvorlige symptomer, eller dersom sykdomsforløpet vedvarer. Første kontaktpunkt er din egen fastlege. Får du ikke kontakt med legekontoret, kan du ta kontakt med legevakten.

Legetjenesten Kvæfjord, Kvæfjord helsehus, Kveldroveien 2 a, 9475 Borkenes.
Telefon 770 23400
Øyeblikkelig hjelp 770 93600
https://helserespons.no/web/kvafjord/

Legevakt/øyeblikkelig hjelp hele døgnet 116117 / 770 93600
For LIVSTRUENDE TILSTANDER ring 113

Reisebegrensninger

Skal du ut og reise? Da anbefaler vi at du sjekker https://www.fhi.no/sv/reiserad/

Nasjonale retningslinjer for å håndtere koronasituasjonen

Folkehelseinstituttet har en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Har du spørsmål om koronavirus, karantene,isolasjon, reiser og hygieneråd, ring koronatelefonen.

Koronatelefonen: 99 21 69 90 el. 41 66 78 98

Åpningstid: mandag-fredag kl 09:00-15:00.
Telefonen er betjent av helsepersonell.
 

Andre telefoner:  

  • Folkehelseinstituttets informasjonstelefon på 815 55 015. 
  • Fastlegen din:  Hvis du er syk og mistenker koronavirus, kan du også ringe fastlegen din for oppfølging.
  • Legevakten 116 117:  Ikke ring legevakten hvis du er frisk, kun for folk som er syke og har behov for øyeblikkelig hjelp. Er du syk og mistenker koronavirus, kan du ringe legevakten for oppfølging. Det er viktig at du ringer først for å unngå at du møter opp på venterommet og smitter andre. Personer som må isoleres i hjemmet, har rett på sykmelding.  
  • Medisinsk nødtelefon 113. Ring vedbehov for akutt hjelp.