I 4-500 meters høyde lå de omlag 40 bogastillene (skyteskjulene) med ca 5-10 meters avstand. Leif Arnt Skoglund, som har kartlagt og registrert mange av disse bogastillene, guidet oss gjennom fangstanlegget og fortalte at dette måtte være et anlegg fra før ildvåpnene (børsene) kom, altså fra før 1600 tallet. Men det er veldig vanskelig å sette eksakt alder. Det kan kanskje være mulig å tidfeste dette hvis noen vil forske på det.

Her ble det brukt pil og bue, samt spyd for å ta reinen. Skoglund antyder at det kanskje har vært opp mot 70 personer her for å betjene dette anlegget. Rein skulle drepes og fraktes ned. Alt fra reinen kunne brukes dersom den ble godt behandlet underveis.

I følge Ottars beretning måtte de rikeste samene betale skatt i form av 5 reinskinn og en god del andre ting til de store høvdingene, noe som tilsvarte mer enn skatt fra 10-12 gårdsbruk sørpå.  Altså en stor skattlegging som har vært med på å bygge opp Norge, og kanskje høvdingedømmet til Tore Hund? Ja, for det kan være mulig å tenke seg det med hensyn til nærheten til Kveøya og Hundstad hvor Tore Hund skal ha hatt sæter. Alt dette blir det spennende å se om man finner ut av etterhvert.

Oppe fra Melåaksla var det en fantastisk utsikt hvor en kunne se «lengre enn langt», og gjestene nede på Austerfjordtreffet kunne se turfølget stå på toppen og vinke ned.

Ordføreren takker alle for en trivelig tur, og ikke minst hans gode medhjelperne; Leif Arnt Skoglund, Arvid og Håvar fra Dalheim gård og de to frivillige fra Røde Kors som sørget for at turen føltes trygg.

Flere bilder på Facebook.