Søk i nettstedet

bibliotek2
face

Ressursstyring

          ressursstyring

Skolestart 2014 - Grunnskolen

News image

Alle elevene møter ved sin skole slik: Borkenes skole – tirsdag 19. august kl. 08:25 Vik oppvekstsenter, område skole – tirsdag 19. august kl. 08:15 Flesnes oppvekstsenter – tirsdag 19. august kl. 08:30 SFO-tilbudene går som vanlig. Lærerne og tilsatte ved SFO møter til planlegging mv...

Les mer...

”I parken” – konsert med FMKN på Borkenes

News image

Torsdag 28.august 2014 kl 12:00 er det duket for konsert med FMKN i rådhusparken på Borkenes. FMKN stiller med fullt orkester, og med seg har de en ung solist. Gratis adgang! Arrangør: Kvæfjord ...

Les mer...

Kommunal folkehelseoversikt publiseres

News image

Første folkehelseoversikt for Kvæfjord kommune er nå klar for publisering. Dokumentet danner grunnlag for tiltaksarbeid innen planarbeid i kommunen og vil bli oppdatert jevnlig. Her finner du Folkehelseoversikten ...

Les mer...

Ledig stilling som prosjektkoordinator (GIS) for Midt- og Sør-Troms

Ledig stilling som prosjektkoordinator i Midt- og Sør-Troms. Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy. Kystområdene er viktige og verdifulle for Troms. Samtidig ser vi at konfliktpotensialet i kystsonen øker (akvakultur, fiskeri, transport, energi, reiseliv, friluftsliv, biologisk mangfold osv). For å ...

Les mer...
More in: Nyheter
next
prev

Sykepleier 100 % Kvæfjordheimen Sykehjem

Skriv ut

Stilling ledig ved Kvæfjordheimen sykehjem, 100 % og fast.

Still.nr: 10/2014

Kvæfjordheimen Sykehjem har 27 sykehjemsplasser. Stillingene er i to-delt turnus, med arbeide hver 3. helg. Kvæfjordheimen har pr. i dag xx årsverk i turnus. Nattjenesten er organisert som felles egen enhet. Vi har god sykepleierdekning med dyktige og erfarne sykepleiere i xx årsverk, mens xx årsverk er bekvinnet av erfarne hjelpepleiere. I  helgestillingene har vi til sammen xx  årsverk hvor vi har flotte/ interesserte studenter og elever.

For stillingen kreves det:

  • 3-årig sykepleierutdanning; -andre med relevant helsefaglig utdanning kan søke.
  • Evne til å jobbe målrettet, selvstendig og systematisk
  • Ha gode samarbeids- og omstillingsevner

Vi legger vekt på egenskaper som kreativitet, godt humør, stor arbeidskapasitet og personlig egnethet. Praksis fra pleie- og omsorgsarbeide og IKT-kunnskaper er ønskelig.

For nærmere informasjon om stillingene kontaktes enhetsleder Lisbeth Haugland tlf. 770 23385 / mobil 91 85 39 95 eller helsefaglig rådgiver Marit Blekastad, tlf. 770 23336

For alle stillingen gjelder:

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.

Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Helseattest av nyere dato, inkl. tuberkulinstatus , samt politiattest i tråd med i hht. lov om helsepersonell § 20a må framlegges før tiltredelse.  Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv i en kort søknadstekst. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.

For mer informasjon om Kvæfjord kommune – se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no

Søknadsfrist settes til: 08.09.2014

Søknad må sendes elektronisk via søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no

Sykepleier 100 % Sykepleiertjenesten

Skriv ut

Still.nr. 9/2014

Sykepleietjenesten søker etter autorisert sykepleier i 100 % stilling med arbeide i turnus med arbeide hver 3. helg. Kommunen har egen natt-tjeneste.

Sykepleietjenesten ivaretar alle som trenger hjemmesykepleie og hjemmehjelp i Kvæfjord kommune.

Arbeidsområde:

·         Yte sykepleie til hjemmeboende brukere i alle aldersgrupper
·         Sykepleiefaglig ansvar, veiledningsansvar for andre yrkesgrupper
·         Dokumentasjon og ajourhold
·         Tverrfaglig samarbeid
Krav til kompetanse:
·         Autorisasjon som sykepleier
·         Videreutdanning i kreftomsorg er ønskelig
·         Førerkort klasse B
·         Gode data/ (IKT)-kunnskaper
·         Relevant erfaring fra hjemmetjeneste er ønskelig

Personlige egenskaper:

·         Faglig dyktighet og fleksibilitet i forhold til oppgaver
·         Gode samarbeidsegenskaper
·         Motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper

Vi kan tilby:

Faglige utfordringer i et sosialt, fleksibelt og kreativt arbeidsmiljø. Lønn etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning i KLP.
Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ved tilsetting vil det i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for stillingen. Norskprøve 1 og 2 må være bestått.
Vi kan ikke være behjelpelig med bolig.
Det er 6 måneders prøvetid. En tilsetting vil gjøres betinget av at det leveres helseattest av nyere dato, samt tilfredsstillende politiattest i hht. lov om helsepersonell §20 a.
Ved tilsetting vil vi også måtte kreve tuberkulinstatus før oppstart i stillingen. Aktuelt skjema vedlegges tilsettingsbrevet. Dette skjemaet må være arbeidsgiver i hende før oppstart av arbeidet.
Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst tilsvarende til minimum èn A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.

For mer informasjon om Kvæfjord kommune - se vår hjemmeside. www.kvafjord.kommune.no.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med fungerende enhetsleder Elin Thorsteinsen, tlf: 770233515

Søknadsfrist: 08.09.2014

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Viktige telefonnummer