borkenes

Siste nytt

KULTURPRIS 2016 - MILJØPRIS 2016

KULTURPRIS 2016 - MILJØPRIS 2016

Kvæfjord kommune kan årlig utdele en kulturpris og en miljøpris.

  • Kulturprisen utgjør 8.000 kr. Prisen skal være en inspirasjonskilde til kunstnerisk og kulturell aktivitet i Kvæfjord kommune, og den skal gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinneren.
  • Miljøprisen utgjør 4.000 kr. Prisen skal være en inspirasjonskilde til miljøskapende løsninger ved utforming av bygninger og anlegg. Det blir lagt vekt på lokal tilpasning, stedlig byggeskikk for bygninger og tun, samt bygnings- og landskapsvern, herunder hager, parker og miljøvern.

 

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner innen Kvæfjord kommune. Levekårsutvalget treffer avgjørelse om hvem som tildeles prisen.

Begrunnede forslag på kandidater sendes skriftlig innen 1. november 2016 til Kvæfjord kommune, Kultur- og oppvekstsjefen, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes.

Les mer

NÆRINGSLIVSPRIS 2016

NÆRINGSLIVSPRIS 2016

Kvæfjord kommunestyre har innstiftet Næringslivspris for Kvæfjord kommune. Prisen skal være en inspirasjonskilde til etablering eller videreutvikling av næringsvirksomhet i Kvæfjord kommune, og den kan tildeles personer eller firma med virksomhet innen kommunen. Prisen kan deles ut årlig, og den består av et kunstverk med plakett.

Næringsutvalget treffer avgjørelse om hvem som tildeles næringslivsprisen. Begrunnede forslag på kandidater sendes skriftlig innen 1. november 2016 til Kvæfjord kommune, Administrasjonssjefen, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes.

 

 

Les mer

Høringsutkast kommunedelplan

Borkenes kunstgressrehabilitering 24 07 2013Kommunedelplan for anleggg og områder for idrett og fysisk aktivitet.

Ny kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet sendes nå ut til offentlig høring. I forbindelse med høring avholdes folkemøter:  7. november 2016  fra kl. 18:30 på Flesnes oppvekstsenter, og 9. november 2016 fra kl. 19:00 på møterom 2 Kvæfjord rådhus, Borkenes.  Høringsfrist er satt til 14. november 2016 og kan sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller til Kvæfjord kommune, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes.

Det vises også til annonsering i Harstad Tidende og Bladet Vesterålen 22. okt. Høringsutkast finner du her.              

 

PrintEmail

Skolerute 2016/2017

Høst 2016   Skoledager
August Skolestart Mandag 22.08 8
September 22
Oktober Fridag for elever Torsdag 06.10. og fredag 07.10. 19
November Fridag for elever Mandag 21.11. og tirsdag 22.11. 20
Desember Siste skoledag før jul Onsdag 21.12.   15
  Sum skoledager høst 2016 84
Vår 2017 Skoledager
Januar Første skoledag etter jul Tirsdag 03.01. 21
Februar Vinterferie Mandag 27.02. og tirsdag 28.02. 18
Mars Vinterferie Onsdag 01.03. — fredag 03.03. 20
April Påskeferie Mandag 10.04. — mandag 17.04. 14
Mai Fridag for elever Fredag 26.05. 19
Juni Siste skoledag Onsdag 21.06 14
Sum skoledager vår 2017 106
Sum skoledager hele året 190

PrintEmail

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.