Søk i nettstedet

bibliotek2
face

Ressursstyring

          ressursstyring

Daglig leder - Sør-Troms Regionråd

Ledig stilling: Daglig leder - Sør-Troms ...

Les mer...

Pårørendeskolen starter opp igjen

News image

Demens er en felles benevnelse på flere hjernesykdommer som blant annet innebærer problemer med hukommelsen. Personer som rammes av demens får vansker med å opprettholde innlærte ferdigheter og vansker med å mestre hverdagssysler. Økende forekomst ved stigende alder, men også ...

Les mer...

Frivilligsentralen har flyttet

News image

Kvæfjord frivilligsentral har i sommer flyttet fra BOAS og er nå å finne i underetasjen på Kvæfjord Bibliotek i Bygdevegen 6. Daglig leder Hanne Markussen ønsker velkommen innom og melder at Frivilligsentralen stadig trenger flere frivillige til deres ...

Les mer...

Områdereguleringsplan for Sørlimarka og skyte- og øvingsfelt - varsel om planopp

News image

Forsvarsbygg har inngått avtale med Harstad kommune og Kvæfjord kommune om utarbeidelse og behandling av områdereguleringsplan for Sørlimarka og skyte- og øvingsfelt. Varsling planoppstart I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-8, varsles oppstart av områdereguleringsplan med konsekvensutredning for Sørlimarka sk...

Les mer...
More in: Nyheter
next
prev

Viktige telefonnummer