Søk i nettstedet

bibliotek2

Ressursstyring

          ressursstyring

Kommunalt Næringsfond

Kvæfjord kommune er opptatt av å legge forholdene best mulig til rette for etablering av ny virksomhet eller utvidelse av eksisterende foretak.  Kommunen tilbyr derfor gratis rådgivning og veiledning i slike prosesser, også i forhold til søknad til det kommunale ...

Les mer...

Oppføringer i kataloger og lignende

Kvæfjord kommune har som policy å ikke betale for oppføringer i ulike kataloger på nett eller papir. Den enkelt ansatte har heller ikke myndighet til å foreta slike avtaler da det kun er administrasjonssjefen som eventuelt har myndighet til å ...

Les mer...

BERGSVEGEN, TRASTAD - VIKEPLIKT

Utfra drøftinger i teknisk utvalg, vurderer Kvæfjord kommune mulighetene for å innføre vikeplikt ved innkjøring i Bergsvegen på Trastad; fra Trastad Gård. I forbindelse med mulig opprusting av Bergsvegen fra fylkesveien og opp forbi administrasjonsbygget, vurderes det også å innføre ...

Les mer...

Vedtatt reguleringsplan for Leikvika

Kvæfjord kommunestyre har under K-sak 45/16 i møte 21.6.2016 vedtatt reguleringsplan for Leikvika i Kvæfjord kommune, gnr 56 bnr 98 m.fl. Planens formål er tilrettelegging og utvikling av arealer tilhørende hhv XL-bygg, Leikvika næringseiendom, Gunhild Fochsen og Kvæfjord kommune, medregnet arealer ...

Les mer...
More in: Nyheter
next
prev

Viktige telefonnummer

  • Helsestasjonen tlf. 770 23320
  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

facebook

Lik oss på Facebook!

Joomla extensions by Siteground Hosting