borkenes

Siste nytt

Barnehagerute 2017-2018

Barnehagerute 2017-2018

lek1Det fastsettes slik barnehagerute for de kommunalt drevne barnehagene i Kvæfjord kommune gjeldende for barnehageåret 2017-2018.

Les mer

Demenskoordinatoren besøker biblioteket 22. mars

Demenskoordinatoren besøker biblioteket 22. mars

IreneHNeste onsdag, 22.03.17 vil demenskoordinator Irene Hagen  være å treffe på biblioteket fra kl 12. Denne dagen er det mulig for både unge og eldre innbyggere å snakke med demenskoordinatoren, få informasjon om demenssykdommen og hvilke tilbud kommunen har. Håper riktig mange stikker innom til en uformell prat om dette temaet.

Les mer

Retten til sykehjemsplass

Harstad og Kvæfjord kommuner varsler herved om oppstart av utarbeidelse av kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Les mer …

UtskriftE-post

Trenger du strøsand

FrivilligsentralenTa kontakt med Frivilligsentralen

 Arbeidslaget og Frivilligsentralen i Kvæfjord tilbyr strøsand til eldre og uføre.

 • Vi bringer sand hjem til deg

Les mer …

UtskriftE-post

Økonomirådgiver / veileder

NAV Kvæfjord har ansvar for oppgaver innen sosial-, arbeids og trygdetjenester til kommunenes innbyggere. Vi har ledig vikariat som økonomirådgiver/ veileder i 100 % stilling med mulighet for fast ansettelse. Tiltredelse så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver tillagt stillingen:

 • Utenomrettslig gjeldsrådgivning

 • Saksbehandling bostøttesøknader

 • Frivillig offentlig økonomisk disponering

 • Forebyggende tiltak

 • Veiledning/ saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV

 • Arbeidsoppgaver kan endres etter behov

Du må ha:
 • Minimum 3-årig relevant høgskole-/universitetsutdanning
Vi ønsker at du har:
 • Erfaring med økonomisk rådgivning/ gjeldsrådgivning
 • Erfaring fra offentlig saksbehandling
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Veiledningskompetanse
 • God skjønnsutøvelse
 • God arbeidskapasitet og evne til å takle en travel hverdag
 • Behersker et eller flere språk i tillegg til norsk
 • Gode ferdigheter i bruk av IKT-baserte verktøy
I tillegg ønsker vi at du:
 • Initiativrik, fleksibel og gode samarbeidsevner
 • Tar ansvar for egen utvikling
 • Har gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i team
 • Har gode serviceholdninger og god kommunikasjonsevne, både skriftlig og muntlig
 • Har omstillingsevne og godt humør
 • Stor arbeidskapasitet og er løsnings- og beslutningsdyktig

 

Vi kan tilby:

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø

For stillingen gjelder ellers:

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.

Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst.

Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.

Kontaktperson for mer informasjon om stillingen kan rettes til NAV-leder Merete Halvorsen, tlf. 77 28 32 38/481 97 607

For mer informasjon om Kvæfjord kommune - se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no

Søknadsfrist settes til: 23.april 2017

Søknad sendes elektronisk via link her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/136447 

UtskriftE-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

 • Legesenteret tlf. 770 23400
 • Legesenteret etter kontortid 770 93600
 • Servicekontoret tlf. 770 23000
 • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
 • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.