Søk i nettstedet

bibliotek2
Harstadregionen

Ressursstyring

          ressursstyring

Innskriving av nye elever 2015

News image

Barn født i 2009 er skolepliktige fra høsten 2015. Innskriving av nye elever skjer slik: Borkenes skole, fredag 6. mars 2015 kl 08:30 - 15:30 i småskolepaviljongen Flesnes oppvekstsenter, ta kontakt med rektor tlf. 77 02 32 62 Vik oppvekstsenter, fredag 6. m...

Les mer...

Lions Norge samles til nasjonalt krafttak for barn

News image

Norge ligger på mobbetoppen i Europa, og i 2013 besluttet Lions Norge å trappe opp innsatsen mot mobbing gjennom innsamlingsaksjonen Lions Røde Fjær. I 2015 skal inntektene fra Lions Røde Fjær gå til undervisningsopplegget "Det er mitt valg" som forebygger mobbing, rusmisbruk, vold ...

Les mer...

Nye kommunale gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

News image

Kvæfjord kommunestyre har ved behandlingen av budsjettet for 2015, også fastsatt nye gebyrer og betalingssatser for kommunale tjenester med virkning fra 1.1.2015. Endring i de kommunale gebyrer vedtas innenfor rammene av gjeldende gebyrforskrifter og behandles i seg selv som forskrift et...

Les mer...

Kvæfjord Frivilligsental

Frivilligsentralen inn i nye  lokaler, Fra mandag 26.januar blir Frivilligsentralen  å finne i lokalene til Møteplassen i servicebygget. Inngang til venstre for bruktbutikken. Mvh Hanne  Markussen   Daglig leder Kvæfjord Frivilligsentral Tlf ...

Les mer...
More in: Nyheter
next
prev

Viktige telefonnummer

facebook

Lik oss på Facebook!