Kommunen krever at det skal leveres gravemelding og at denne skal være godkjent før gravingen igangsettes ved graving som berører kommunal eiendom. Dette inkluderer:graving illustrasjonsfoto.jpg

 

  • Graving i forbindelse med private vann- og avløpsledninger (=stikkledninger) knyttet til kommunalt vann- og avløpsnett
  • Graving i nærhet av kommunale hovedledninger
  • Ved graving som omfattes av Plan- og bygningslovens § 20-1 og § 20-2  

 

 Gravemelding:

Det er viktig å kontakte lednings- og kabeleierne ved all graving. I tillegg er det viktig å være oppmerksom på om det er kulturminner i graveområdet.

Kvæfjord kommunes forskrift om retningslinjer for graving i kommunale veier, park-/grøntanlegg og friområder (vedtatt 12.10.2017) har som hovedformål å bedre hensynene til framkommelighet, sikkerhet og beboere.

For å forberede graving benyttes elektronisk gravemeldingstjeneste Geomatikk, støttet av Harstad kommune i kommunesamarbeid. Foreløpig viser vi til Harstads websider om dette: https://www.harstad.kommune.no/gravemelding.258812.no.html

Ved spørsmål, ta kontakt med teknisk kontor via tlf. 77 02 30 00 eller postmottak@kvafjord.kommune.no, eller Harstad 77 02 60 00 eller postmottak@harstad.kommune.no. Merk eposten med hva henvendelsen gjelder i tittelfeltet.