Informasjon om skoleskyss finner du på https://www.tromskortet.no/nyhetsarkiv/viktig-informasjon-om-skoleskyss-fra-17-august-article6852-133.html 

Se også plakat for hvordan skoleskysstilbudet blir fremover.

Troms fylkestrafikk forholder seg til nasjonale retningslinjer for kollektivtrafikken og følger utviklingen fortløpende. Oppdaterte reiseråd og retningslinjer vil til enhver tid legges ut på tromskortet.no eller på Facebook.