Vik1.jpg

 

Vik
ROTA - logo 

     

«LEK og LÆRING gjennom ROTA»

Vårt læringsmiljø og vår læringskultur skal baseres på ROTA.

ROTA står for ROS, OMSORG, TRYGGHET, TRIVSEL, TILHØRIGHET og ANSVAR.

ROTA skal være synlig i planlegging, gjennomføring og evaluering av alle våre aktiviteter.

ROTA skal praktiseres i møtet mellom mennesker.

 

Vi skal legge til rette for at elevene skal trene på å mestre ROTA-reglene våre:

Jeg viser respekt ved å:

  • Vise omsorg 
  • Ha arbeidsro
  • Være presis
  • Holde orden ute og inne

Les mer i vår "Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø": 

ROTA Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø.docx 

PDF document
ODT document