Planforslaget kan leses ved å klikke på denne lenken. 

Hva handler boligplanen om?

Boligplanen er delt inn i tre målområder, som beskriver status og utfordringer:

  • Generell boligutvikling
  • Boligsosiale forhold
  • Organisering og kompetanse

For hvert målområde har vi laget en egen handlingsdel med tiltak for planperioden. De tre målområdene henger sammen og påvirker hverandre. I fellesskap bidrar de til en helhetlig tilnærming til boligutviklingen i Kvæfjord.

Visjonen for boligplanen er at Kvæfjord er en kommune det er godt å bo og leve i for alle.

Send oss innspill

Du kan sende oss innspill på e-post, merket med «Høring boligplan 2022-2025».

E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no

Spørsmål?

Har du spørsmål kan du ta kontakt med samfunnsplanlegger Ellen M. Ervik, på telefon: 976 23 526, eller på e-post: ellen.ervik@kvafjord.kommune.no

Frist for å gi innspill er fredag 25. februar.

Etter at høringsperioden er over, vil alle innspill bli vurdert. Planforslaget skal deretter legges frem for politisk behandling i formannskapet og i kommunestyret i Kvæfjord i mars.