Det nye kommunestyret skal gjennom planstrategien vurdere kommunens utfordringer og planbehov i valgperioden. Planstrategien skal være vedtatt innen ett år etter at kommunestyret er konstituert.

Arbeidet med planstrategien skal tilpasses kommunens utfordringer, og ikke gjøres mer omfattende en nødvendig.

Kvæfjord kommune skal i arbeidet med planstrategien fokusere på overordnede planer, som kommuneplanens samfunns- og arealdel.
 

Fremdrift og prosess

Oktober 2019 - mars 2020

  • Oppstart av arbeidet med planstrategi for kvæfjord kommune.
  • Nabokommuner, regionale og statlige myndigheter inviteres til å komme med innspill.
  • Kommunen skal oppdatere kunnskapsgrunnlaget for Kvæfjord kommune, som beskriver utviklingstrekk og utfordringer for kommunen. Videre skal det lages en oversikt over eksisterende planer.

Mars 2020 - september 2020

  • Politiske og faglige drøftinger
  • Administrasjonen utarbeider forslag til planstrategi
  • Forslaget behandles politisk, og offentliggjøres i 30 dager.

Høst 2020

  • Endelig vedtak om kommunal planstrategi i kommunestyret.
     

Innspill til arbeidet med planstrategi

Dere kan sende innspill til oss frem til 20. desember. Merk ditt innspill med saksnummer 2019/3.

E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no

Adresse: Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes.

 

Spørsmål knyttet til planarbeidet kan rettes til samfunnsplanlegger Ellen Marie Ervik.

E-post: ellen.ervik@kvafjord.kommune.no

Telefon: 976 23 526.