Det er kommunestyret som ihht valgloven og kommuneloven skal fatte endelig vedtak om kommunestyrevalget er gyldig. Dette skal skje i det nye kommunestyrets konstituerende møte 3. oktober.

  • Mandatfordelingen finner du på side 16 i protokollen.
  • Kandidatkåring, personstemmer og evt. ny rangering av partienes listekandidater, kan du lese om fra side 17 i protokollen.
  • Valgte representanter (merket med **) og vararepresentanter (*) finner du oversikt over fra side 17 i protokollen.
  • Kommunestyret i Kvæfjord har 23 representanter

Kommunestyrevalget 2019 - Valgprotokoll for valgstyret i Kvæfjord kommune