Frist for høringsinnspill er 18. november.

Forslag til trafikksikkerhetsplan for Kvæfjord 2022 - 2025 kan leses i denne lenken

Kvæfjord kommune ba om innspill til planarbeidet vinteren 2022, og fikk da inn 49 skriftlige innspill, med til sammen 151 forslag til tiltak.

Alle innspill er sortert og lagt inn i en tiltaksliste. Alle tiltakene er deretter sortert og nummerert på følgende kategorier:

  • Holdningsskapende tiltak
  • Fysiske tiltak – kommunal vei
  • Fysiske tiltak riks- og fylkesvei
  • Kollektivtransport
  • Annet

Dersom du har innspill til trafikksikkerhetsplanen kan du sende oss en e-post innen 18. november 2022.

Vi ber om at innspill som allerede er en del av planen ikke sendes inn på nytt, men dersom du har innspill til prioriteringer eller til eventuelle nye tiltak, kan disse sendes til:

postmottak@kvafjord.kommune.no
Innspill merkes med "Høring trafikksikkerhetsplan for Kvæfjord".