Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov vurdere rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

 

Kommunens kriseledelse har vurdert smittesituasjonen i Kvæfjord og gjort følgende beslutninger:

  • Vik oppvekstsenter, barnehage- og skoledel, åpner fra og med onsdag 20. januar.
  • Elever i 5. årstrinn ved Borkenes skole kan møte på skolen fra og med onsdag 20. januar.
  • Alle barnehager og skoler i kommunen følger veilederne for rødt nivå til og med fredag 22. januar.
  • Fra og med mandag 25. januar vil alle barnehager og skoler følge veilederne for gult nivå.

 

Slik blir det fra og med 20. januar, til og med 22. januar:

Borkenes skole:

Småtrinnet: Elevene møter til vanlig tid.

SFO: kl. 07.30 – 16.00.

Mellomtrinnet: Elevene møter til vanlig tid.

Ungdomstrinnet: Elevene gjennomfører som planlagt.

Det blir ikke leksehjelp.

 

Flesnes oppvekstsenter

Barnehagedel: Barnehagen åpner kl. 08.20 – 15.50. Ved henting og levering ringer dere på ute.

Skoledel: Elevene møter til vanlig tid.

 

Husby barnehage

Barnehagen er åpen kl. 08.00 - 16.00. Foresatte med samfunnskritiske funksjoner kan ta kontakt direkte med barnehagen.

 

Vik oppvekstsenter

Barnehagedel: Oppmøte etter avtale med barnehagen.

 

Skoledel: Elevene møter til vanlig tid.

 

Det kan bli enkelte endringer/rokkeringer på timeplanen til den enkelte klasse/kohort.

Hvis barnet/eleven blir hjemme, ønsker vi at dere ta kontakt med barnehage/skole.

 

Fra og med mandag 25. januar vil alle barnehager og skoler følge veilederne for gult nivå. Dette betyr at alle barn og unge vil kunne møte i barnehage/skole/SFO til vanlig tid.

Ved spørsmål eller andre henvendelser, må dere ha lav terskel for å ringe koronatelefonen eller leder ved din barnehage/skole.