Følgende arbeidsgruppa ble valg:

  • Karoline Gabrielsen (AP)
  • Birger Holand (SP)
  • Johan Helge Elde (H/FRP)
  • Harald Vasseng (næringslivsrepresentant)
  • Janniken Høybakk (næringslivsrepresentant)

Kommunedirektøren har oppnevnt næringsrådgiver Ellen Eliseussen som sekretær for arbeidsgruppa. Gruppa hadde sitt første møte fredag 3. april 2020 og de ønsker å starte sitt arbeid med å sende ut et spørreskjema for å få en oversikt over de utfordringene som lokalt næringsliv står ovenfor nå.

Arbeidsgruppa håper på snarlig og god respons fra bedriftene i Kvæfjord.

Frist for innsending av spørreskjema mandag 6. april kl. 22.00.

Har du innspill eller forslag til tiltak; send e-post til  ellen.eliseussen@kvafjord.kommune.no