I samarbeid med Norsk kulturskoleråd arbeider vi med å utvikle Fremtidens kulturskole. Hvordan ser den ut, og hvordan kan vi forsterke vår rolle som samfunnsaktør og samtidig være relevante for flest mulig av innbyggere i Kvæfjord kommune? Hvordan opplever DU dagens tilbud i kulturskolen, og hva skal til for at den i fremtiden inneholder de tilbud DU ønsker å delta i?

For at Kvæfjord kommune skal ha et så godt grunnlag som mulig for å tilrettelegge Fremtidens kulturskole, er det viktig å vite innbyggernes behov og ønsker. Derfor håper vi at alle innbyggere i kommunen deltar i spørreundersøkelsen, slik at vi i fremtiden kan gi de tilbudene kommunen trenger.

Kulturskolens ambisjon er å være en viktig del av Kvæfjord kommunes visjon om folkehelse, livsmestring og befolkningsvekst. Vår visjon er at vi, gjennom arbeid med ulike kulturuttrykk, bidrar til disse viktige kvalitetene og at alle kulturskoleelever skal oppleve mestring på sitt nivå.