Torsdag ettermiddag 7. januar avla en ansatt ved Vik oppvekstsenter positiv hurtigtest for korona-smitte. Vedkommende er nærkontakt til den smittede som fikk positivt testresultat sent onsdag kveld, og som knyttes til arrangementet på utestedet Verftet i Harstad 29. desember. Kvæfjord kommune valgte å benytte hurtigtest i tillegg til ordinær test. Dette for å kunne igangsette eventuell smittesporing og smittestopptiltak et døgn tidligere.

Allerede i morges (torsdag 7. januar) informerte kommunen de foresatte ved Vik oppvekstsenter om at en ansatte var i karantene og skulle testes. Samtidig igangsatte vi at driften ved barnehagedelen ved Vik oppvekstsenter skulle følge smitteverntiltakene for rødt nivå.

Vik oppvekstsenter, barnehagedelen, har tre avdelinger. Nå stenger vi to av avdelingene; den avdelingen hvor den smittede ansatte var på jobb mandag-onsdag i denne uka og en annen berørt avdeling. Det er avdelingene Maurtua og Bikuben som stenger. Største-avdelingen og skoledelen vil være åpen og drive på rødt nivå.

Etter dagens positive testresultat settes alle barn og ansatte i de to avdelingene i karantene i 10 dager. Kommunen ber disse om umiddelbart gå i karantene. Det pågår nå arbeide med å kontakte samtlige direkte, men for å nå raskest mulig ut så gir vi også denne informasjonen offentlig. Tiltakene igangsettes umiddelbart ut fra resultatet av hurtigtesten, men vi påregner å få mer sikkert testresultat av den ordinære testen i morgen.

Alle de voksne som nå settes i karantene skal testes. Disse får direkte beskjed fra smittesporingsteamet om når og hvordan dette skal skje.

Barna som settes i karantene skal ikke testes så lenge de ikke har symptomer. Barn som får symptomer blir vurdert testet.

Alle øvrige skoler, barnehager og oppvekstsentre går over på rødt nivå. Dette gjelder Borkenes skole, Husby barnehage, Flesnes oppvekstsenter og Vik oppvekstsenter skoledelen og den åpne barnehageavdelingen. Den enkelte skole, barnehage og oppvekstsenter vil gi nærmere informasjon om hva dette betyr. Dette vil også legges ut på kommunens hjemmeside.

Veileder for barnehage - rødt nivå: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/redusert-kontakt-mellom-personer/#rodt-niva

Veileder for barneskole - rødt nivå: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#rodt-niva-bs

 

Kommunen har i dag, torsdag 7. januar, vært i kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) og innhentet deres råd og vurdering for håndteringen av utbruddet og de kommunale tiltakene. De iverksatte tiltak i tråd med anbefalingen fra FHI.

 

Berørte som har spørsmål kan kontakte kommunen smittevernteam på epost smittevernteam@kvafjord.kommune.no og kommunens koronatelefon 99 21 69 90 eller 41 66 78 90.

 

Kvæfjord kommune har nå hatt totalt 9 koronasmittede i perioden fra mars 2020. Av disse er 6 nå hjemmeisolerte. De øvrige er blitt friske og smittefrie.

 

Vi takker for at innbyggerne våre er ansvarsbevisste og flinke til å følge smitteverntiltakene. Dette har forebygget smitte og det har gjort smittesporingsarbeidet raskere og mer effektivt.

 

Vi understreker oppfordringen om at alle følger de innskjerpede nasjonale anbefalingene og reglene, som gjelder foreløpig til 18. januar. Blant annet: Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent med private besøk. Ikke delta på organiserte innendørs aktiviteter. Unngå unødvendige reiser inn- og utland. Og husk avstand og hånd-/og hostehygiene. Benytt hjemmekontor dersom du har mulighet til det.

 

Vi håper kommunens innbyggere og besøkende fortsetter å følge tiltakene og anbefalingene. Vi er i gang med vaksineringen. Det viktigste forebyggende tiltaket er at vi alle fortsetter å være ansvarsbevisste og omsorgsfulle.

 

Kontaktperson for pressemeldingen: Ordfører Torbjørn Larsen på telefon 908 68 191