Link til søknadskjema for tiltak etter plan og bygningsloven:

https://dibk.no/soknad-og-skjema/