Vi gjør oppmerksom på at informasjon fra både regjering, Nav og Skatteetaten oppdateres jevnlig og i tråd med nye tiltakspakker. Er du selvstendig næringsdrivende går du inn på Skatteetaten for å finne gjeldende informasjon, er du permittert går du inn på NAV sine sider.

Ta gjerne kontakt med næringsrådgiver Ellen Eliseussen om du har behov for en prat eller hjelp til å finne frem blant tiltakspakkene, ellen.eliseussen@kvafjord.kommune.no mobil 919 41204.

Vi oppfordrer også bedriftene til å ta kontakt med sin bankforbindelse, regnskapsfører og/ eller en annen rådgiver som er dyktig på området bedriftsutvikling. Det er mange som ønsker å hjelpe næringslivet gjennom denne tøffe tiden, så ikke vent med å søke råd og veiledning.

 

Regjeringens oversikt over nasjonale tiltak:

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/?expand=factbox2693813

Kontantstøtte til bedrifter. 

Skatteetaten har oversikt over krisepakker:

https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

Finansdepartementet har gitt Skatteetaten et overordnet og helhetlig ansvar for utvikling, iverksettelse og forvaltning av kompensasjonsordningen for næringslivet.

NB! Kompensasjonsordningen er forventet å bli lansert rundt 17. april.  Du søker da elektronisk via skatteetaten.no.

Kompensasjonsordningen omfatter bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars.

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon.

Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:

Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent

Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:

Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

NAV har en fin oversikt delt inn etter hvem du søker informasjon i form av:
https://www.nav.no/person/koronaveiviser/

Innovasjon Norge har oversikt over sine krisetiltak:
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/

Skattefunn har kommet med tiltak– for de som skal eller har satt i gang utviklingsprosjekter i bedriften.

https://www.skattefunn.no/

Forskningsrådet:
https://www.forskningsradet.no/nar-du-har-fatt-finansiering/prosjektendringer/blir-forskningsprosjektet-deres-pavirket-av-situasjonen-med-koronaviruset/

Troms og Finnmark fylkeskommune har blant annet lansert et nytt tiltak – tilskudd til bedriftsintern opplæring
https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/skole-og-opplaring/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

https://www.tffk.no/koronavirus-temaside/for-tilskuddsmottakere-og-naringsdrivende/

 

Annen nyttig info:

  • Innovasjon har i utgangspunktet ingen søknadsfrister for sine tiltak.
  • Kompensasjonsordningen for faste utgifter er forventet å bli lansert rundt 17. april igjennom Skatteetaten. Egenandelen er på kr 10.000,-
  • Skatteetaten har ellers en veldig bra oversikt over hvilke datoer man må forholde seg til når det gjelder alle tiltak ink. betalingsutsettelsene som er innvilget.
  • Skattefunn lover kun 3 uker behandlingstid før sommeren. Prosjekter som blir rammet av krisen kan søke om et års forlengelse. Nytt serviceløfte – send inn søknad før 1 mai og få svar før 1 juli.

 

Start-ups/gründere

Regjerningen ønsker også å satse på start-ups/gründere som et ledd i krisehåndteringen, men det har ikke kommet noen konkrete tiltak enda annet enn at det er forslått tilskudd til private innovasjonsmiljøer. Dette vil nok også bli en satsning hos Innovasjon da det må skapes nye arbeidsplasser i nye næringer for å få redusert ledigheten.

Nav har en bra ordning for de som ønsker å etablere egen bedrift mens man mottar dagpenger. Denne ordningen kan være nyttig for deg som er usikker på om du skal tørre å realisere ideen din.

https://www.nav.no/arbeid/no/dagpenger/#onsker-du-a-etablere-egen-virksomhet