PlanID

Kart

Dokument Plannavn Merknad Ikraft
BORKENES      
19480001 Dokument Borkenes Borkenes  
19720001 Dokument Nedre Berg Åge Knutsen Borkenes  
19730001 Dokument Fagerli og Berg Borkenes 1973
19730002   Borkenes sentrum  Borkenes  
19790002   Borkenes sentrum Alt. II Borkenes, Sentrum, Leikvika, sildoljefabrikk 07.12.79
19800001 Dokument Gnr 56 Bnr 25 og 101, Tomt for Baptist kirke Borkenes 13.06.1980
19800002 Dokument Borkenes skoleområde Borkenes 12.12.1980
19810001 Dokument Industritomtområde - Hans M.Lind  Gnr 55 Bnr 161, 133, 93, Gnr 54 Bnr 37, 39  
19810002 Dokument Tomt til Kvæfjord sykehjem Borkenes, Bergsvegen 30.10.1981
19830001   Nedre Berg - Del av Borkenes sentrum Borkenes, Gruvevegen, Koppenvegen  01.01.1993
19830003 Dokument Lia ovenfor Berg    
19840004 Dokument Endring gnr 57 bnr 222 og 223 Borkenes, Snuplass Malmvegen  16.04.1984
19860004   Tomt nr. 71 Lasken og Berg gnr 57 bnr 226 Borkenes 04.09.1986
19870001 Dokument Lie-tomta, Heimen Borkenes, Lie tomten, Boas 10.12.1987
19890001 Dokument Borkenes Borkenes sentrum, rådhus og UL Fram  10.03.1989
19890004   Gnr 57 Bnr 87 og 252 Borkenes, Leikvika 07.12.1989
19880001 Dokument Nedre Husby, Fochsengården  Borkenes, Gnr 56 bnr 158 25.03.1988
19910001 Dokument Fagerligården Borkenes, P-plass Gnr 56 Bnr 147 15.11.1991
19920002 Dokument Reguleringsendring for Gnr 57 bnr 87 og 252 Borkenes 27.04.1992
19930003   Området mellom Bygdevegen og nye fylkesveg Borkenes, Gnr 57 bnr 22 og 249 24.08.1993
19940002   Gnr 55 Bnr 10, Kveldrovegen 6 Borkenes 23.09.1994
19940004   Borkenes skyte- og leirduebane Borkenes gnr 55 bnr 3 fnr 1 og gnr 55 bnr 41 25.06.1993
19960001 Dokument Gnr 56 Bnr 3, 5, 20, 30, 40, 58, 79 og del av bnr 2 Borkenes 04.03.1996
19970006   Gnr 55 Bnr 31 og del av Bnr 2 og 4 Borkenes 09.09.1997
19980002 Dokument Leikvika (Småbåthavn) Borkenes 09.03.1998
19980004   Bergsvegen - Gruvevegen Borkenes 21.04.1998
19980005   Park/Idrettsanlegg og skoleområde Borkenes, Gnr 55 Bnr 8 06.05.1998
19980006   Øvre Husby - Bebyggelsesplan for område C Borkenes 08.09.1998
19990001 Dokument Pistolbane Borkenes, Gnr 55 bnr 3 22.02.1999
20000003   Øvre Husby Borkenes Gnr 55 Bnr 72 og del av 54 18.12.2000
20010002 Dokument Øvre Husby Borkenes, Toppenfeltet 21.06.2001
  Dokument Gnr 56 Bnr 104 Borkenes (Tidligere hotellbygning) 16.12.2003
20080002 Dokument Bygdevegen 48, Gnr 57 Bnr 87 i Kvæfjord  Borkenes, Husby barnehage 20.10.2009
20090001   Lasken Boliger Borkenes - Gnr 57 bnr 198 og 200 16.06.2009
20090005 Dokument Esso-tomta, Borkenes Borkenes 15.12.2009
20110001 Dokument Toppenfeltet Borkenes 04.10.2011
20110003 Dokument Berg-engen området Borkenes 20.12.2011
20120001   Essotomta, forretning  Borkenes  
20140002 Dokument Bygdevegen 46 Borkenes 04.11.2014
20150001 Dokument Bygdevegen 24 (Esso Tomta) Borkenes 24.02.2014
20150003 Dokument Detaljregulering Leikvika  Borkenes  
20160001 Dokument Detaljregulering Bygdevegen 39-41 Borkenes  
         
         
BREMNES      
19970005 Dokument Deler av Gnr 66 Bnr 1, 6, og 7. Bremnes, Hytteområde - privat plan 25.06.1997
         
DALE        
19860003 Dokument Gartnerskolen Rå Gnr 54 Bnr 1  
         
       
19760001 Dokument Rå-Dalsnes     
19860002        
         
ELDASKOGEN/ELDA      
19780001 Dokument Eldaskogen Eldaskogen, Øvre boligfelt 11.08.1980
19780002 Dokument Hyttebygging, deler av gnr 61 bnr 5, 6 og 7 Eldaskogen 06.10.1978
19780003 Dokument Nupen Nupen 19.12.1978
19870002 Dokument Del av gnr 60 bnr 1 Eldaskogen (Nordvoll) 04.09.1981
19810003 Dokument Eldaskogen Gnr 60 Bnr 40 og 41   04.09.1981
19830002 Dokument Eldaskogen nedre Eldaskogen, nedre boligfelt 04.03.1983
19880002 Dokument Eldaskogen III Eldaskogen, boligfelt 27.10.1988
19890002 Dokument Tomt nr 3 og 4, Nedre Eldaskogen Eldaskogen, Grendehus og barnehage 21.12.1989
19970007   Nausttomt Elde Eldaskogen 29.09.1997
20060004 Dokument Gnr 61 Bnr 102 i Kvæfjord kommune   31.10.2006
20160002   Detaljregulering for hytteområde gnr 61 bnr 91    
         
FLESNES      
19820001   Flesnes Flesnes 04.11.1982
20010003 Dokument Flesnes kirkegård Flesnes 26.11.2001
20020003   Flesnes Fergeleie Flesnes 16.12.2002
         
GÅRA/VIKELAND      
19960003 Dokument Adkomstveg til M.Haugland AS Gåra, industriområde Gnr 51 bnr 42 og 52 16.12.1996
19840002 Dokument Vikeland Gnr 50 bnr 3, 4, m.flere - Industriområde 26.03.1984
19800002   Elvekrokan/Vikeland   13.06.1980
         
HEMMESTAD      
19880003 Dokument Nerdgårdsløkka boligfelt Hemmestad, Gnr 33 bnr 3, 5, m.flere 09.09.1988
19930001 Dokument Ferie- og fritidsanlegg Hemmestad Gnr 32 bnr 2   25.06.1993
19930002   Gnr 32 bnr 8, 12, 16, 19 og 23 og deler av 1, 2 og 3   25.06.1993
19930004 Dokument Ferie- og fritidsalegg Hemmestad, Gnr 32 Bnr 2. Hemmestad. Plankart ikke tilgjengelig her. Ta evt.kontakt med teknisk kontor 27.10.1993
         
KVEØYA      
19970003 Dokument Gnr 39 bnr 21, 27 og del av 4. Kveøya, boligfelt på Vebostad 28.04.1997
         
LAMHAGAN      
19840001 Dokument Del av Lamhagan I Lamhagan 01.03.1984
19840003 Dokument Del av Lamhagan gnr 47 bnr 8 og 42 Gnr 47 Bnr 8 og 42 07.06.1984
19910002 Dokument Gnr 47 Bnr 147, Lamhagan Lamhagan 15.11.1991
19940001 Dokument Lamhagan II   23.09.1994
         
LANGVASSBUKT      
19980001   Gang- og sykkelveg, Langvassbukt   09.03.1998
19980003 Dokument Endring for Eidesbakken forretnings- og serviceområde   09.03.1998
         
MELÅA/REFSNES      
19910003   Melåbukt Grendefelt Melåa  
19970004   Melåheia (Friluftsområde)   28.04.1997
20050005 Dokument Del av Gnr 30 Bnr 2, Melå i Kvæfjord Melå Campingplass 20.12.2005
20020002   RV 83 Refsnes fergeleie   16.12.2002
         
MOELV      
20050003   Gnr 22 bnr 8, 9, 10, 11 og del av 1, Moelv i Kvæfjord   21.06.2005
         
MOLVIK/HAUGEN      
20040005 Dokument Haugen Gnr 63 Bnr 14 Haugen 25.05.2005
20060003 Dokument Del av Gnr 63 Bnr 2 - Molvik i Kvæfjord   20.06.2006
20120002   Del av gnr 62 bnr 2, Molvik i Kvæfjord Molvik (mindre reguleringsendring)  29.03.2012
       
SKOMMESVIK      
20080003 Dokument Del av gnr 31 bnr 13 i Kvæfjord kommune   23.09.2008
         
STORJORDA      
19970002 Dokument Storjord   10.03.1997
         
STRAUMEN      
20110002   Straumsnes Straumsnes gnr 47 bnr 25 04.10.2011
         
TRASTAD      
19940003  Dokument Trastad-Dalsnes   23.09.1994
         
VÅTVOLL      
19860001 Dokument Gnr 19 Bnr 17 og del av bnr 11 og 20, Våtvoll   04.09.1986
20080004 Dokument Gnr 19 Bnr 69, 70 og 74, Våtvoll i Kvæfjord   23.09.2008
20040002 Dokument Våtvollselva ovenfor Kote 50     
         
DIVERSE PLANER ( VEI, VANN, MASSEUTTAK)    
19970001   Masseuttak-Bogklubben   10.03.1997
19990002 Dokument Nedbørsfelt for Kvæfjord vannverk Storelva kote 55 Holand, Storelva 03.05.1999
20000001 Dokument Nedbørsfelt for Kvæfjord vannverk Vebostad kote 100 Vebostadelv 26.04.2000
20010001   E10 Lødingen Gr./Sørdalen - Gullesfjordbotn Ikke tilgjengelig her. Ta kontakt med teknisk kontor. 18.03.2002
20020001 Dokument RV 83 Vikhågen Masseuttak Refsnes 22.07.2002
20030002   Skytebane/Leirduebane i Gombogdalen Gombogen 25.03.2003
20040001   FV 105 Kveøyforbindelsen, Salen og Kveøy Salen og Kveøy 23.03.2004
20040001   FV 105 Kveøyforbindelsen, Parsell 1 og 2 Parsell 1 og 2 23.03.2004
20040001   FV 105 Kveøyforbindelsen, Parsell 3 og 4 Parsell 3 og 4 23.03.2004
20040004   Nedbørsfelt for Kvæfjord vannverk Våtvoll kote 50 Gullesfjord, Våtvollselva 23.03.2004
20050004   Lofast X E10  Gullesfjordbotn 20.12.2005
20050006   Kryss mellom E10 Lofast, RV mot Vesterålen og FV 103 Lofastkrysset 20.12.2005
20060001 Dokument Kvalbukta Eidet 21.02.2006
20070001 Dokument Salen masseuttak Salen 24.04.2007
20080001 Dokument Vegtrase på Kveøya Hundstadneset 29.04.2009
20090002 Dokument Kvæfjordeidet parkeringsplass Kvæfjordeidet 16.10.2009
20090003 Dokument Kryss mellom E10 Lofast, RV mot Vesterålen og FV103 mot Gullholmen Omregulering - Bussholdeplass  
20140001 Dokument Drikkevannskilde Storvann Nord Storjord 17.06.2014
20150002   Kystsoneplan Midt- og sør-Troms    
20150004 Dokument Sørlimarma Skyte- og øvingsfelt   16.06.2015