lek1

  • Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling
  • Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes som tilskudd til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense gitt i statsbudsjettet hvert år.

Les mer om ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/ 

søknadsskjema