Administrasjonskontoret

Administrasjonssjef Merete Hessen

E-post: merete.hessen@kvafjord.kommune.no

Telefon: 77023011/95837181

 

Personalkontoret

Personalsjef Alf-Børre Knudsen

E-post: alf-borre.knudsen@kvafjord.kommune.no

Telefon: 77023025/91572769

 

Økonomikontoret

Økonomisjef Turid Norlunn Hanssen

E-post: turid.norlunn.hanssen@kvafjord.kommune.no

Telefon: 77023043/41502314

 

Teknisk kontor

Teknisk sjef Kristin Myreng Grimstad

E-post: kristin.myreng.grimstad@kvafjord.kommune.no

Telefon: 77023127/92226488

 

Kultur- og oppvekstsjefens kontor

Oppvekstsjef Chris Tandy

Epost: chris.tandy@kvafjord.kommune.no

Telefon: 92689188

 

Helse- og omsorgsjefens kontor

Helse- og omsorgssjef Ågot Hammari

E-post: agot.hammari@kvafjord.kommune.no

Telefon: 77023343/95089863

 

IKT-kontoret

IKT-leder Bjørn Bloch

E-post: bjorn.bloch@kvafjord.kommune.no

Telefon: 77023014