Om du ikke vil snakke med foreldrene dine om det, er det riktig og viktig å fortelle dette til andre voksne. Det er mange voksne som bryr seg om deg.

Du kan nå oss på telefon 770 23320 eller 770 23000 på hverdager fra kl  09 – 15. Dersom du har akutt behov for hjelp fra barnevernet kan du ringe vakttelefon nr 48154145 utenom kontortid, både på hverdager og i helger.

Hva kan du gjøre om du ikke har det bra hjemme:

Om du ikke vil snakke med foreldrene dine om det, er det riktig og viktig å fortelle dette til andre voksne. Det er mange voksne som bryr seg om deg.

Du kan for eksempel snakke med:

  • Læreren din
  • Helsesøster på skolen
  • Treneren eller lederen på klubben
  • Naboen
  • Foreldrene til en venn
  • Kontakte barneverntjenesten

 

Hvis du ikke har lyst til å snakke med voksne du kjenner, er det veldig bra at det finnes hjelpetelefoner for barn.

Du kan ringe Barnas hjelpetelefon 116 111 eller du kan chatte med Røde kors; Kors på halsen tlf 80 03 33 21