Smittesporingsarbeidet ble igangsatt umiddelbart og den smittedes bevegelser og kontakt med andre er avklart. Nærkontakter er identifisert og satt i karantene. Den smittede følges opp av kommunens smittevernteam. 

Dette regnes som et enkeltstående tilfelle av importsmitte, og ser ut til å være under kontroll.