Er du pårørende til noen som mottar helse- og omsorgstjenester i kommunen?

«IVARETATT?» er en årlig undersøkelse for deg som er pårørende. Pårørende kan gi anonym tilbakemelding på hvordan du opplever å bli involvert og ivaretatt i Kvæfjord kommune. Det tar ca. 10 til 20 minutter å besvare undersøkelsen. Undersøkelsen er frivillig, og det er mulig å delta fram til 31. mars.

Formålet er å undersøke hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene, slik at kommunen kan bruke dette i sitt kvalitetsarbeid om pårørende.

Du finner mer informasjon og kan delta i undersøkelsen ved å følge lenken
Pårørendeundersøkelsen - Pårørendesenteret (parorendesenteret.no)